hc lomnice nad popelkou
Klub, 18.12.2019
Pozvánka na Valnou hronadu Hokejového klubu Lomnice nad Popelkou
Pozvánka na Valnou hronadu Hokejového klubu Lomnice nad Popelkou
L O M N I C E - V sobotu 28.12.2019 v 17.00 hodin v Restauraci Zimní stadion se koná Valná hromada Hokejového klubu Lomnice nad Popelkou z.s.
Program :
1.Zahájení
2.Schválení programu VH
3.Volba komisí a zapisovatele
4.Zpráva VV HC Lomnice o činnosti spolku
5.Zpráva o účetní uzávěrce za rok 2018
6.Zpráva revizní komise
7.Schválení hospodářského výsledku za rok 2018 a rozhodnutí o jeho užití
8.Schválení výše, splatnosti a způsobu placení členský příspěvků
9.Schválení Výroční zprávy za rok 2018
10.Diskuse
11.Usnesení
12.Závěr