hc lomnice nad popelkou

DLOUHODOBÁ SPORTOVNÍ STRATEGIE KLUBU

Hokejový klub Lomnice nad Popelkou, z. s.

se sídlem Lomnice nad Popelkou 1535, 512 51 Lomnice nad Popelkou

IČ: 15045404

Motto:

1. RADOST Z POHYBU DĚTÍ

- Chceme vyhrávat, ale ne za každou cenu

- Jsme trpěliví – výkonnost a úspěšnost hráče hodnotíme až v plnoletém věku

- Vychováváme kvalitní, zdravé a fyzicky i mentálně silné sportovce, slušné lidi

- Respektujeme soupeře, rozhodčí i fanoušky - chováme se v duchu fair play

- Zapojíme maximální počet dětí do tréninkového a zápasového procesu – u nás má každý příležitost a je pro nás důležitý

- Budujeme radost z pohybu a motivujeme k dlouhodobé sportovní činnosti

- Dbáme na kolektivní spolupráci – otevřeně komunikujeme napříč klubem, s rodiči, s veřejností, s dalšími kluby a spolky v Lomnici i v regionu...

- Rozvíjíme kreativitu hráčů, hrajeme ofenzívní hokej a vždy hledáme konstruktivní řešení

- Umožníme individuální sportovní rozvoj hráčů a dosažení jejich maximálních cílů

- Za chyby netrestáme, učíme se z nich

- Dbáme na celoroční přípravu hráčů

2. EKONOMICKÉ ZÁZEMÍ A KONKURENCESCHOPNOST

- Neustále se snažíme zvyšovat členskou a hráčskou základnu – tvoříme široký hráčský kádr s ekonomickým zázemím

- Spolupracujeme s místními podnikateli, samosprávou, neziskovými organizacemi, krajem a státními institucemi za účelem dosažení maximálního ekonomického efektu a finanční stability klubu

- Chováme se zodpovědně ke spravovanému majetku s přístupem a péčí řádného hospodáře

- Investujeme do moderních technologií a úspory energií

- Jsme seriózním a respektovaným obchodním partnerem a zaměstnavatelem

3. BUDOVÁNÍ KLUBOVÉ HRDOSTI

- Členy, hráče a fanoušky vedeme k úctě a hrdosti ke klubu, městu a kraji.

- Profesně vzděláváme naše trenéry, rozhodčí a ostatní činovníky a vychováváme fanoušky

- Budujeme a šíříme pozitivní přístup a přátelskou atmosféru

- A-tým mužů je odrazem naší práce, pokud je tvořen našimi odchovanci, má pro nás nejvyšší hodnotu

4. SILNÁ POZICE V REGIONU

- Jsme informačně otevřený a vstřícný klub

- Jsme vyhledávaný partner pro spolupráci a zviditelnění

- Nabízíme své zkušenosti pro uplatnění a využití v různých oborech a akcích

- Jsme aktivní v řídících orgánech zastřešujících organizacích

- Spolupracujeme na všech smysluplných a progresívních projektech

- Sledujeme moderní trendy a snažíme se je aplikovat

- Aktivně využíváme média pro budování image klubu